Om het risico van besmetting met het Coronavirus
(Covid-19) zoveel mogelijk te minimaliseren, hebben wij besloten

ter bescherming van ieders gezondheid ons kantoor tot nader order gesloten te houden.

Om de belangenbehartiging toch zoveel mogelijk te garanderen

zijn wij telefonisch en per e-mail te bereiken op:

478215

en

info@sewcharanadvocaten.com

Adviespraktijk

Wij geven cliënten allerhande adviezen op diverse rechtsgebieden die de rechtspositie van de cliënten beschermen. Hieronder valt ook het voeren van onderhandelingen en opstellen van overeenkomsten.

Civiele procespraktijk

Wij beschikken over een team van ervaren advocaten met kennis over haast alle rechtsgebieden binnen de civiele procespraktijk.

Strafrechtelijke advies- en procespraktijk

Wij hebben gespecialiseerde strafrechtadvocaten die u kunnen bijstaan bij alle procedures die samenhangen met het strafrecht.

Administratiefrechtelijke advies- en procespraktijk

Het geven van advies bij de aanvraag van allerhande vergunningen en van de begeleiding daarbij behoort ook tot onze dienstverlening.